Fivestarday är sedan 22 maj en verksamhet inom LINK Mobility AB.
LINK Mobility Group är Skandinaviens ledande leverantör av mobil strategi, meddelandetjänster och mobila lösningar.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Bengtsson, tidigare VD på Fivestarday AB
fredrik.bengtsson@linkmobility.com
+46 76 85301 63

Krister Tånneryd, VD LINK Mobility AB
krister.tanneryd@linkmobility.com
+46 70 141 00 00


www.linkmobility.com